Home / Job

รับสมัครงาน


เจ้าหน้าที่ธุรการ
  1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี

  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีวุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความสามารถในการ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Online, Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

  4. มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้

  5. พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อต่อยอดพื้นฐานความรู้ของตัว และนำมาพัฒนาองค์กรได้

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000

อ่านเพิ่มเติม >>scroll To Top