Home / Train

       ก่อตั้งเมื่อปี 2561 ในนามสถานฝึกอบรม "โปร-แอ๊คทีฟ การ์ด" อบรมโดยวิทยากรผู้เชียวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยโดยตรง จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน และทีมครูจากฝ่ายปฏบัติการที่มีความรู้ความเข้าในในด้านงานบริหารรักษาความปลอดภัย
       สถานฝึกอบรมประกอบไปด้วย ห้องฝึกอบรม 2 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง และลานฝึก โดยปัจจุบันเปิดทำการสอนไปเเล้วกว่า 15 รุ่น
 
                     


scroll To Top