pro-activeguard

24 Hours Security

Service Center Apply Now

ServiceSECURITY PRO-ACTIVE GUARD

เราให้บริการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยครบวงจร โดยกำหนดรูปแบบ แนวทางประเมินค่าและสถานการณ์ในการป้องกัน พร้อมจัดเตรียมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินโดย
จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ (ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์) ออกตรวจตรายังสถานที่ที่รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกสถานที่และทุกชีวิต นับตั้งแต่ อาคารสูง, หน่วยงานราชการ,โรงงานอุตสาหกรรม,โรงแรม,โรงพยาบาล, สนามบิน,สถานทูต รวมถึงการคุ้มครองอารักขาบุคคลสำคัญ

ความสำเร็จและชื่อเสียง เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากแต่การรักษาทั้งสองสิ่งให้คงอยู่นั้นยากยิ่งกว่า เราจึงไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาบุคลากรของเรา ให้เป็นพนักงานคุณภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

Success and reputation are hard to obtain. But it is much harder to keep them well. Thus, we never stop developing our staff to be capable in terms of theory and practice.

เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด จริงจังทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เราไม่เพียงฝึกเพื่อให้ได้ พนักงานรักษาความปลอดภัยชั้นดีแต่เพื่อมอบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ความ ปลอดภัยชั้นเยี่ยมให้กับลูกค้า

Every of our officers has been severely trained in both theories wise and practices wise. We do not only train to get a high standard officer but also to give the most respectable officer to our clients.

We give full services by setting standard of systems. Evaluations and events protection. We set up special teams ready to be called in an emergency. Our officers (both motorcycle and car) will be prompt to investigate the place of incidence 24 hours. This is due to the necessity of safety in everywhere and for everyone. Covering high building. Govemment sector, Education, Firm and shop, Department Store, Golf course, Village, Manufactories, hospital, banks, airports, embassies and including protection for important people.

ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งคณะผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านรักษาความปลอดภัยไปทำการสำรวจสถานที่กิจการของลูกค้า   และจะนำข้อมูลกลับมาปรึกษา และวาง
แผนในการให้การบริการด้านรักษาความปลอดภัย  เพื่อเสนอการบริการด้านรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีประสิทธิ
ภาพที่สุดโดยสอดคล้องกับนโยบายของลูกค้า  สำหรับในกรณีพิเศษ  เช่น การป้องกันการโจรกรรม  โดยได้รับคำ
ปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายบริหารเทคนิคและด้านรักษาความปลอดภัยที่ได้พัฒนาให้ทันสมัยที่สุดและทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคนร้าย

As for its advisory service on security safeguarding,Pro-Active Guard International
(Thailand) Co.,Ltd. will send a party of executives expert in security safeguarding who have
observed activities to make a survey of the customer's place of business and bring back relative
data for consolation and planning of the best and most efficient security safeguarding service to
the customer in the line with the latter's police in such special cases as protection against
theft, with the advice of police offers from the Security Safeguarding Technique Administration
Section whose activities are always up-to-date and keep pace with criminal's acts.

บริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด   ดูแลคุณเพราะคุณ คือ ลูกค้า ที่สำคัญที่สุดของเรา ดังนั้น โปร-แอ๊คทึฟ การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จึงเลือกทีมงานที่ดีที่สุด สรรหาอุปกรร์อันทันสมัย เช่น ด้านระบบความปลอดภัยที่มีคุณภาพ จากทั่วมุมโลกไว้  สำหรับปกป้องดูแลความปลอดภัยให้บุคคลหรือทรัพย์สินของคุณ   ด้วยความชำนาญอย่างมืออาชีพที่แท้จริง   บริการความปลอดภัยที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานที่ โปร-แอ๊คทีฟ การ์ด อินเตอร์เนชั่นแล (ประเทศไทย) มีไว้ให้คุณ

SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD takes care of you because you are most important customer. Therfore, Pro-Active Guard has picked the best team and rocured quality security safeguarding equipments as CCTV and systems from all parts of the world providing protection and security for your person and property with real professional expertise. The quality and standard security safeguarding services provided by Pro-Active Guard international (Thailand) Co.,Ltd. for you are detailed as follows.

Copyright © 2017 SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD

จำนวนผู้เข้าชม : 296241

www.pro-activeguard.co.th